PV GEVLEUGELDE VRIENDEN RAAMSDONKSVEERBestuur :

het bestuur bestaat momenteel uit vijf leden 

Voorzitter :  

P van Strien    Sluisakker 16   4944 BW  Raamsdonk  tel: 06-10975404

Secretaris: 

 A Godefroy    Molenstraat 32  4944 AC   Raamsdonk   Tel: 06-47400085

Penningmeester: 

P van Oosterhout   Vijfhoevenlaan 46  4941 BH  Raamsdonksveer Tel: 06-37600354

Bestuursleden: 

 A Vissers   Frans halsstaat  32   4941 ZH  Raamsdonksveer  Tel:06-51159500

K Zijlmans  Boterpolderlaan 26  4941 ZM  Raamsdonksveer  Tel: 06-15194426

Rekeningnummer vereniging :

Rabobank

IBAN: NL36 RABO o115606238

t.n.v  De gevleugelde vrienden
 

email : pvgevleugeldevrienden@pvgevleugeldevrienden.nl